Skip to content

Obywatelski Projekt Ustawy #TAKdlaCPK

Instrukcja zbierania podpisów pod projektem ustawy o zobowiązaniu władz publicznych do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

 1. Podpisy zbieramy wyłącznie na wzorze listy podpisów zamieszczonym poniżej. Jest to wzór z załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej (Dz.U. nr 79 poz. 893. Nie może on podlegać modyfikacjom ani żadnym dodatkowym uzupełnieniom (np. o klauzule RODO, pieczątki organizacji, adnotacje itd.)

  Lista do zbierania podpisów>>

 2. Przy zbieraniu podpisów należy udostępnić podpisującemu treść projektu ustawy wraz z uzasadnieniem.

  ustawa o realizacji CPK 14052024 >>
  Ustawa o realizacji CPK 14052024 uzasadnienie >>
  Obowiazek informacyjny RODO >>

 3. Podpisy pod ustawą mogą składać wyłącznie pełnoletni obywatele polscy mający prawo wybierania do Sejmu.
 4. Osoba udzielająca poparcia dla inicjatywy obywatelskiej wypełnienia poszczególne części tabeli własnoręcznie, w tym umieszczając na niej podpis i nie dokonuje skreśleń.
 5. Przy zbieraniu podpisów, należy podać:
  1. Pełne imię lub imiona oraz nazwisko.
  2. Miejsce zamieszkania – miejscowość, ulicę oraz numer domu/mieszkania. Nie można podawać nazw skrótowych, takich jak: W-wa, znaków takich jak: ? , j.w. i tym podobnych.
  3. Czytelny, 11 cyfrowy numer PESEL, nie należy wpisywać w tej rubryce numeru dowodu osobistego zamiast PESEL.
 6. Po wypełnieniu listy osoba zbierająca listę podpisuje się na jej odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jeżeli zebrano więcej niż jedną listę osoba zbierająca podpisuje się na odwrocie każdego egzemplarza listy
 7. Listy z podpisami w oryginale należy dostarczać osobiście (w godz. 9-17 w dni powszednie), listem poleconym lub kurierem na adres:STOWARZYSZENIE TAK DLA CPK
  CW Legal Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów
  Al. Niepodległości 18 VI piętro
  02-653 Warszawa
 8. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na maila: kontakt@takdlacpk.org