Tak dla CPK

Kontakt

Stowarzyszenie Tak Dla CPK (#TAKdlaCPK) powstało jako społeczna i ekspercka odpowiedź na zagrożenie zatrzymania realizacji programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Celem naszej działalności jest doprowadzenie do powstania CPK, obejmującego zarówno komponent lotniskowy, jak i kolejowy. Zamierzamy również pilnować harmonogramu, aby projekt powstał w najszybszym możliwym terminie.

Program CPK składa się z dwóch podstawowych komponentów:

Komponent lotniczy

Komponent lotniczy obejmujący realizację międzynarodowego hubu lotniczego zlokalizowanego w Baranowie, na osi Kolei Dużej Prędkości (KDP) i przecięciu trasy Warszawa-Łódź oraz Centralnej Magistrali Kolejowej

Komponent kolejowy

Komponent kolejowy składający się z 12 tras kolejowych tzw. “szprych” dzięki któremu powstanie 2 tys. km. nowych tras, które zapewnią wreszcie skomunikowanie wszystkich regionów Polski koleją, w tym też kolejami dużych prędkości