Skip to content

Stowarzyszenie #TAKdlaCPK powstało jako społeczna i ekspercka odpowiedź na zagrożenie zatrzymania realizacji programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny (CPK).

Naszą misją jest doprowadzenie do powstania CPK, obejmującego zarówno komponent lotniskowy, jak i kolejowy, w najszybszym możliwym terminie. Dążymy do tego, aby CPK stał się katalizatorem transformacji polskiego krajobrazu komunikacji i logistyki oraz przyczynił się do dynamicznego wzrostu gospodarczego.

onas1400

NASZE KLUCZOWE CELE:

Wsparcie w realizacji Programu CPK:

Naszym głównym celem jest wspieranie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który połączy hub lotniczy z nowoczesną
infrastrukturą kolejową, w tym szybkimi połączeniami między Warszawą a Łodzią.

Promowanie Infrastruktury:

Podejmujemy działania na rzecz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i innych inwestycji, które poprawią mobilność i
konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej.

Monitorowanie wykonania Programu CPK:

Będziemy pilnować harmonogramu realizacji projektu, aby CPK powstał zgodnie z planem i w jak najkrótszym możliwym czasie, monitorując działania spółki celowej Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., władz publicznych i innych inwestorów.

Zrównoważony Rozwój:

Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych, promując najlepsze rozwiązania techniczne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, które nie prowadzą jednak do paraliżowania uzasadnionych inwestycji
publicznych.

Informowanie i Edukacja:

Zamierzamy informować społeczeństwo o postępach realizacji Programu CPK, zapewniając przejrzystość działań inwestycyjnych i
wydatkowania środków publicznych.

Wzrost Gospodarczy:

Wierzymy, że realizacja Programu CPK przyczyni się do znacznego wzrostu gospodarczego, zwiększenia dochodów podatkowych budżetu oraz poprawy jakości życia wszystkich Polaków.
Wspierając Program CPK przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego Polski.

STOWARZYSZENIE "TAK DLA CPK"

Stoi na straży realizacji wizji, w której Centralny Port Komunikacyjny staje się kluczowym elementem infrastruktury transportowej Polski. To wielki projekt rozwojowy, który nie może zostać zaprzepaszczony. Dążymy do tego, aby CPK zrealizowany według dotychczas przyjętych założeń, całkowicie przekształcił polski krajobraz komunikacji i logistyki, przynosząc nieocenione korzyści społeczno-gospodarcze. Jesteśmy przekonani, że CPK to krok w przyszłość, który warto wspierać i promować.