Skip to content

Poniżej przedstawiamy roporty i analizy uzasadniające realizację programu CPK

„Opis projektu wyboru nowego lotniska dla Warszawy realizowanego w latach 1971-1974”

Raport Międzyresortowego, Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Wyboru Lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski

https://siskom.waw.pl/komunikacja/lotnisko/CPL/analiza_2003/CPL_raport_2003.pdf

Centralny Port Lotniczy (Lotnisko Centralne dla Polski)

https://siskom.waw.pl/lotnisko_CPL.htm

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej

https://www.cpk.pl/wp-content/uploads/1.pdf

CPK – Historyczna Szansa Odbudowy Polskiej Podmiotowości w Europie

https://www.cpk.pl/wp-content/uploads/07102022_upuAc7LNwP_raportwei-cpk.pdf

Warunki Realizacji Przedsięwzięcia Systemowego – Uruchomienie CPK wraz z towarzyszącą infrastrukturą biznesową

https://www.cpk.pl/wp-content/uploads/07102022_upuAc7LNwP_konopinski-red-uruchomienie-cpk-pdf.pdf

Ekspertyza dotycząca komponentu kolejowego koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego

https://www.cpk.pl/wp-content/uploads/07102022_upuAc7LNwP_instytut-kolejnictwa-ekspertyza-cpk.pdf

Poland’s Role In Securing NATO’S Eastern Flank

https://dulekthered.files.wordpress.com/2023/10/cepa-cpk.pdf

Prognozy dla rynku lotniczego

https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019-04-15-raport-pwc-prognozy-dla-rynku-lotniczego-2019.html

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200001050/O/M20201050.pdf

CPK – analiza wpływu działalności portu oraz otoczenia na gospodarkę w Polsce

https://www.cpk.pl/wp-content/uploads/raport-kearney-cz-ii-oddzialywanie-final-10-2020.pdf

CPK – Dokument Wdrażający

https://t.co/ZubnISSVNp

Strategiczne Studium Lokalizacyjne – podsumowanie z uzasadnieniem

https://cpkonline.sharepoint.com/:u:/s/raportssl/EWOccEb9eE9HkFURnSCa-jcBiAXaoaHt_zjrHXk9uE8Clg?e=XoVjbh&download=1

Prognoza w zakresie wpływu Programu CPK na ruch cargo na poziomie działów ISZTAR4 w Polsce oraz analiza prawna zmian w zakresie przepisów celno-podatkowych

https://www.cpk.pl/wp-content/uploads/Efekt-cargo-CPK.-Raport-firmy-EY.pdf

Polityka Rozwoju Lotnictwa Cywilnego w Polsce do 2030 (z perspektywą do 2040)

https://t.co/jejBcGju6E

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – Program Inwestycyjny CPK Etap II

https://monitorpolski.gov.pl/M2023000125801.pdf