Tak dla CPK

Kontakt

Stowarzyszenie Tak Dla CPK (#TAKdlaCPK) powstało jako społeczna i ekspercka odpowiedź na zagrożenie zatrzymania realizacji programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Celem naszej działalności jest doprowadzenie do powstania CPK, obejmującego zarówno komponent lotniskowy, jak i kolejowy. Zamierzamy również pilnować harmonogramu, aby projekt powstał w najszybszym możliwym terminie.

Wierzymy, że CPK, zrealizowany według dotychczas przyjętych założeń, całkowicie przekształci polski krajobraz komunikacji i logistyki oraz bezprecedensowo przyczyni się do wzrostu gospodarczego, podniesienia dochodów podatkowych budżetu, a także poprawi jakość i komfort życia wszystkich Polaków.

To wielki projekt rozwojowy dla Polski. Nie zgadzamy się na zaprzepaszczenie tej szansy!

Program CPK składa się z dwóch podstawowych komponentów:

I. Komponent lotniczy
obejmujący realizację międzynarodowego hubu lotniczego zlokalizowanego w Baranowie, na osi Kolei Dużej Prędkości (KDP) i przecięciu trasy Warszawa-Łódź oraz Centralnej Magistrali Kolejowej

Hub lotniczy w pierwszym etapie przewidziany jest do obsługi ok. 34 mln pasażerów z możliwością dalszej stopniowej rozbudowy (do ponad 60 mln). Podstawowym powodem jego powstania jest brak możliwości dalszego rozwoju Lotniska Chopina w Warszawie, które już w 2023 r. dotarło niemal do granicy przepustowości osiągając ok. 19 mln pasażerów. Hub lotniczy CPK ma przejąć ruch z Lotniska Chopina i pozwolić na nieskrępowany rozwój komunikacji lotniczej Polski oraz aglomeracji warszawskiej, jak również Polskich Linii Lotniczych LOT.

Bez CPK jest to nierealne.

Według prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego już w 2035 r. ruch pasażerski w aglomeracji warszawskiej osiągnie liczbę 39 mln pasażerów, tj. o 75% więcej niż w 2023 r., a w 2040 r. będzie to 45 mln. Przeciętny mieszkaniec Polski lata 1,3 razy w roku, podczas gdy mieszkaniec UE odbywa średnio 3-4 podróże lotnicze rocznie. Wraz z rozwojem gospodarczym Polacy będą latać coraz więcej. Polskie porty regionalne obsłużą istotną część tego wzrostu za sprawą niskokosztowych połączeń bezpośrednich, jednak w dalszym ciągu dziesiątki milionów pasażerów z Polski, jak i z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, poszukiwać będzie opcji podróży przez hub. Polska posiada naturalną przewagę aby skutecznie zagospodarować tę rosnącą niszę rynkową.

Bez CPK ten plan się nie powiedzie.

Wraz z uruchomieniem hubu CPK zostanie zamknięte Lotnisko Chopina, które zwolni ponad 800 ha gruntów w bardzo dobrej lokalizacji blisko centrum Warszawy. Dostępne grunty pod kontrolą państwowej spółki jaką jest CPK dają możliwość stworzenia całkowicie nowej, nowoczesnej dzielnicy z ponad 50 tys. mieszkań w systemie budownictwa społecznego. Pozwoli to na zwiększenie dostępności mieszkań, zwłaszcza dla młodych ludzi, nie tylko z Warszawy, ale i z całej Polski.

Zaniechanie projektu CPK ten plan zaprzepaści.

II. Komponent kolejowy
składający się z 12 tras kolejowych tzw. “szprych” dzięki któremu powstanie 2 tys. km. nowych tras, które zapewnią wreszcie skomunikowanie wszystkich regionów Polski koleją, w tym też kolejami dużych prędkości

Komponent kolejowy zakłada dwie rewolucyjne zmiany. Pierwszą jest uzupełnienie sieci linii kolejowych o brakujące odcinki linii likwidujące „białe plamy” na polskiej sieci kolejowej, sięgające jeszcze okresu zaborów. Drugą jest wprowadzenie na większości tych nowo budowanych linii standardu, Kolei Dużych Prędkości czyli pociągów o prędkościach 250 km/h, skracających radykalnie czas podróży między głównymi ośrodkami i regionami Polski- w wielu przypadkach o ponad połowę. Taka realizacja spowoduje szybki wzrost integracji komunikacyjnej Polski, a 12 “szprych” w powiązaniu z istniejącymi liniami kolejowymi, nie tylko powiąże ze sobą główne aglomeracje, ale też mniejsze miasta wojewódzkie i powiatowe. Program CPK zakłada do 2040 roku budowę około 2 tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych dla prawidłowego połączenia wszystkich regionów Polski. Udało nam się zrobić to z siecią dróg ekspresowych i autostrad. Dlaczego nie miałoby się udać z kolejami?

Bez CPK będzie to niemożliwe.

Zarówno komponent lotniczy jak i kolejowy CPK stanowią infrastrukturę tzw. podwójnego zastosowania, która w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Polski może realizować funkcje militarne, w tym zabezpieczając szybki przerzut bardzo dużej liczby żołnierzy i sprzętu wojskowego bezpośrednio z zagranicznych baz wojskowych krajów NATO, w tym przede wszystkim z USA.

Zaniechanie CPK obniży poziom naszego bezpieczeństwa.

Pragniemy pokazywać rzetelny obraz projektu, oparty na wiedzy ekspertów, liczbach, dokumentach i analizach. Potrzeba realizacji CPK jest udokumentowana szeregiem analiz wykonanych na zlecenie szeregu polskich rządów na przestrzeni ostatnich 20 lat przez renomowane firmy doradcze – wszystkie analizy jednoznacznie wskazują na konieczność realizacji projektu. Najpełniejsza analiza, licząca kilka tysięcy stron, opracowana została w 2010 r. na zlecenie Ministra Infrastruktury kosztem 11 mln PLN. Wszystkie analizy nt. CPK są publicznie dostępne.

Korzyści dla Polski z realizacji programu CPK obejmują między innymi:

  • wytworzenie dodatkowego PKB w wysokości 990 mld zł do 2040 r. (dla porównania nasze PKB w 2024 r. wyniesie ok. 4000 mld zł),
  • wytworzenie dodatkowych 200 mld zł przychodów budżetowych do 2060 r. (dla porównania wpływy do budżetu w 2024 r. wyniosą ponad 680 mld zł),
  • wytworzenie dodatkowych 330 tys. miejsc pracy do 2040 r. (dla porównania w 2023 r. utworzono w Polsce ok. 200 tys. miejsc pracy).

Bez CPK nie uzyskamy, jako Wspólnota, tych korzyści.

Jako Stowarzyszenie Tak Dla CPK zachęcamy wszystkich do wstąpienia w jego szeregi i wspierania realizacji ambitnych celów rozwojowych, czego emanacją jest właśnie CPK.

Stowarzyszenie jako ruch społeczny nie przyjmuje w poczet swoich członków parlamentarzystów ani członków władz partii politycznych